Сервис

/Сервис
Сервис 2017-10-14T09:28:08+00:00

Сервис

Нашата локација е Ваша логистичка предност!

Сервисот се наоѓа на Кадински пат б.б, Идризово.
Блиску до градот, најголемите дистрибутивни центри и магацини во Скопје, секогаш сме ваша попатна станица каде и да сакате да го упатите Вашиот товар.

Бидејќи со купување на Тhermo King купувате сигурен транспорт за вашиот товар, сервисерите со повеќе од 20 годишно искуство во разладниот транспорт, кои поседуваат Golden и Silver Certi-Tech сертификати за работа, ќе се погрижат за беспрекорно функционирање на разладниот уред со редовно одржување и поправки со оригинални резервни делови.